18 U.S.C. § 2257 Verklaring

Alle werkelijke menselijke wezens die worden afgebeeld in afbeeldingen of video's die op de website https://vrpornmanual.com (de "Website") ten minste 18 jaar oud waren op het tijdstip waarop die beelden of video's werden geproduceerd.

Vrijstelling: Inhoud geproduceerd door derden
De exploitant van de website is niet de "producent" van enige afbeelding van werkelijk of gesimuleerd expliciet seksueel gedrag die op de website kan verschijnen. De exploitant van de Website beperkt zijn omgang met deze inhoud en voert alleen de activiteiten uit van transmissie, opslag, ophalen, hosten of formatteren van materiaal dat seksueel expliciet gedrag kan afbeelden, waarbij al dit materiaal op de Website verschijnt als gevolg van acties die door derde gebruikers van de Website zijn ondernomen. Alle delen van de Website die door gebruikers gegenereerd materiaal bevatten, staan onder controle van de betreffende gebruiker, aan wie de Website door de exploitant als een online dienst wordt aangeboden. In overeenstemming met 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) en 47 U.S.C. § 230(c), kan de exploitant van de Website materiaal verwijderen dat op de Website verschijnt als gevolg van acties die zijn ondernomen door gebruikers van de Website, welk materiaal, naar eigen goeddunken van de exploitant, wordt beschouwd als onfatsoenlijk, obsceen, lasterlijk of inconsistent met het beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Website.

Vrijstelling: Inhoud geproduceerd door websitebeheerder
Voor zover er afbeeldingen of video's op de Website verschijnen, waarvoor de exploitant van de Website als de "producent" kan worden beschouwd, zijn deze afbeeldingen en video's vrijgesteld van de vereisten van 18 U.S.C. § 2257 en 28 C.F.R. Part 75 om een of meer van de volgende redenen: (1) de geproduceerde beelden of video's beelden geen seksueel expliciet gedrag uit zoals gedefinieerd in 18 U.S.C. § 2256(2)(A); (2) de geproduceerde beelden of video's beelden geen afbeeldingen af van de genitaliën of schaamstreek die zijn gemaakt na 27 juli 2006; (3) de geproduceerde beelden of video's beelden geen gesimuleerde seksueel expliciete activiteit uit die heeft plaatsgevonden na de ingangsdatum van 18 U.S.C. § 2257A; of (4) de geproduceerde beelden of video's zijn gemaakt vóór 3 juli 1995.

Aangewezen archiefbewaarder
Zonder de toepasselijkheid van de hierboven vermelde vrijstellingen op enige wijze te beperken, heeft de beheerder van de website de bewaarder, wiens adres hieronder is vermeld, aangewezen als de bewaarder van de originele dossiers zoals beschreven in 18 U.S.C. § 2257 en 28 C.F.R. Part 75 voor al het materiaal dat op de website verschijnt en dat in de volgende categorieën valt: (1) marketing- en advertentiesing-materialen die visuele afbeeldingen bevatten van werkelijk of gesimuleerd expliciet seksueel gedrag, welke materialen zijn verworven of gecreëerd door de exploitant van de Website om de Website te promoten; of (2) materialen die niet zijn vrijgesteld, zoals hierboven beschreven.

Nederlands